ஃபோர்டு F-150 மின்னல் அம்ச வெளியீட்டை தாமதப்படுத்துகிறது


நான் போகிறேன்

அற்புதமான புதிய Ford F-150 Lightning EV இறுதியாக வாங்குபவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது, ஆனால் பல வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட அம்சங்களில் ஒன்று கிடைக்காது, குறைந்தபட்சம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை. ஃபோனை ஒரு சாவியாகப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம், இது உரிமையாளர்களை கீ ஃபோப் இல்லாமல் வாகனத்தைத் திறக்கவும் பயன்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நவீன வாகனங்களில், டெஸ்லா முதல் முஸ்டாங் மாக்-இ வரை, உரிமையாளர்கள் தங்கள் ஸ்மார்ட்ஃபோனை டிஜிட்டல் கார் சாவியாகப் பயன்படுத்தத் தேர்வு செய்யலாம். அந்த வகையில், நீங்கள் F-150 மின்னலுக்கு நடந்து சென்றால் போதும், உங்கள் தொலைபேசி உங்கள் பாக்கெட்டில் இருக்கும் வரை மற்றும் உங்களிடம் FordPass ஆப் இருக்கும் வரை, அது தானாகவே உங்கள் காரைத் திறக்கும்.இந்த அம்சம் டிரக்கை ஸ்டார்ட் செய்வது, டெயில்கேட்டைத் திறப்பது மற்றும் பிற பணிகளைச் செய்வது போன்ற பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் இது குறைபாடுகள் அல்லது சாத்தியமான சிக்கல்கள் இல்லாமல் இல்லை.

இந்த வாரம், மின்னல் உரிமையாளர்கள் அல்லது முன்பதிவு வைத்திருப்பவர்கள் F-150 மின்னலுக்கான 'ஃபோன் சாவி' டிரக்குடன் அனுப்பப்படாது என்று மின்னஞ்சல்களைப் பெறத் தொடங்கினர். இந்த அம்சம் தாமதத்தை எதிர்கொள்கிறது, அதை இயக்க முடியாது, மேலும் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மென்பொருள் புதுப்பிப்பு மூலம் வரும்.

இந்த அம்சம் ஏன் தாமதத்தை எதிர்கொள்கிறது என்பதை Ford இன் தகவல்தொடர்புகள் விளக்கவில்லை என்றாலும், பாதுகாப்பு மற்றும் பாதிப்புகள் காரணமாக இருக்கலாம். இந்த அம்சத்தின் மூலம் டெஸ்லா வாகனங்கள் ஹேக் செய்யப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம், மேலும் சில சமயங்களில் ஹேக்கர்கள் சம்மன் அம்சத்தை இயக்கி காரை ஓட்டிவிடலாம்.

முஸ்டாங் மாக்-இ உரிமையாளர்களின் கூற்றுப்படி, ஃபோர்டின் ஃபோன் ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருப்பது போன்ற சாத்தியமான சிக்கல்களைப் பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், மேலும் சேவையில் ஏற்கனவே சில சிக்கல்கள் உள்ளன. ஃபோர்டு குறிப்பாக எந்த சிக்கல்களையும், பாதிப்புகளையும் அல்லது ஹேக்கிங்கிற்கான சாத்தியத்தையும் குறிப்பிடவில்லை. ஃபோர்டு ஏன் அம்சத்தை தாமதப்படுத்த முடிவு செய்தது என்பது எங்களுக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் அது செய்தது.

எப்படியிருந்தாலும், Ford F-150 Lightning உரிமையாளர்கள் இந்த அம்சத்தை இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மென்பொருள் புதுப்பித்தல் மூலம் இயக்கும் வரை பயன்படுத்த முடியாது.

InsideEVகள் வழியாக

நீங்கள் என்ன நினைக்கறீர்கள்?